Loading…

XML-kataloget

Katalog banner

Udstiller XML-skemaer for data som udveksles i det offentlige.

Søg efter ressource:

24804 resultater fundet

MY 340_390 - Ansøgning om merudgiftsydelse (Vordingborg kommune)

Oprettet:20-10-2017 09:07:50

Strukturen indeholder blanket MY 340_390 - Ansøgning om merudgiftsydelse (efter servicelovens § 100). Dette er en specialblanket for Vor...

Samfundsliv tekst

Oprettet:19-10-2017 23:31:53

Beskrivelse af en persons samfundsliv, fx om personen er i arbejde, boligsituation, økonomiske situation.

Sociale problemer tekst

Oprettet:19-10-2017 23:26:02

Beskrivelse af en persons sociale problemer.

Medicinudgift indikator

Oprettet:19-10-2017 23:14:46

Entydig angivelse af udgift til medicin.

Medicinforbrug tekst

Oprettet:19-10-2017 23:10:51

Beskrivelse af medicinforbrug.

Psykisk funktionsnedsættelse tekst

Oprettet:19-10-2017 23:07:21

Beskrivelse af en persons psykiske funktionsnedsættelse.

Fysisk funktionsnedsættelse tekst

Oprettet:19-10-2017 23:03:26

Beskrivelse af en persons fysiske funktionsnedsættelse.

Egenomsorg tekst

Oprettet:19-10-2017 16:32:40

Beskrivelse af en persons omsorg for sig selv, fx af- og påklædning, vask, kropspleje, toiletbesøg, drikke og spise.

Medicinsk behandling indikator

Oprettet:19-10-2017 16:28:19

Entydig angivelse af hvorvidt en person er i medicinsk behandling.

BY 905_000 - Anmeldelse af midlertidig aktivitet

Oprettet:19-10-2017 11:25:40

Strukturen indeholder blanket BY 905_000 - Anmeldelse af midlertidig aktivitet. Nyt i denne version: AktivitetTekst, CertifikatIdentifik...